Regioplan gaat in samenwerking met onderzoeksbureau Synovate vanaf februari 2011 onder burgers en professionele partijen een onderzoek houden, met als doel om de kwaliteit van de gerechten en de rechtspraak te verbeteren. Er zijn in het verleden vaker dit soort onderzoeken geweest, echter nog nooit met een landelijke dekking waarbij alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges meedoen. Het doel van dit onderzoek is om het functioneren van de rechtspraak voor de samenleving inzichtelijk te maken. Hiernaast moet de kwaliteit van de rechtspraak worden verbeterd door het vergelijken van verschillende gerechten en sectoren.

Het onderzoek zal bestaan uit twee delen, namelijk interviews met burgers na afloop van hun rechtszaak, en het invullen van vragenlijsten door advocaten en officieren van justitie.
Het uiteindelijke onderzoeksrapport zal een cijfermatig overzicht weergeven in combinatie met een systematische analyse van de resultaten van het onderzoek. Het rapport zal bestaan uit een hoofdrapport en uitgebreide bijlagen, en 26 deelrapporten met een verslag per rechtbank, gerechtshof, of bijzonder college.Het rapport met de resultaten zal in het najaar van 2011 te vinden zijn op www.rechtspraak.nl.

Meer informatie over dit onderzoek kunt u vinden op www.synovate.nl.