Op 17 maart heeft de eerste kamer de Evaluatiewet Modernisering Rechterlijke Organisatie aangenomen.

Een van de onderdelen van deze wet betreft de wijziging van de bevoegdheid van de kantonrechter. Het wetsvoorstel was al eerder in 2010 door de Tweede Kamer aangenomen, maar moest nog door de Eerste Kamer geaccordeerd worden. De wet is nu dus een feit en zal zo goed als zeker op 1 juli aanstaande in werking treden.

Door de wetswijziging zal de kantonrechter voortaan kennis mogen gaan nemen van zaken met een geldelijk belang tot € 25.000,- in plaats van de huidige € 5.000,-. Hierdoor zijn burgers en bedrijven bij zaken tot € 25.000,- niet meer verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een dure advocaat.

Voor de hele wettekst zie de website van de Eerste Kamer