Wanneer u een auto-ongeluk heeft gehad vraagt u zich wellicht af of (ook) een schadevergoeding kan ontvangen voor eventueel opgelopen letsel?

Voordat we hier een antwoord op kunnen geven zijn eerst antwoorden op de volgende vragen van belang.

  1. Wie is er aansprakelijk voor het auto ongeluk?
  2. Welk letsel heeft het slachtoffer?
  3. Welke financiële gevolgen houden verband met het auto ongeluk?

Aansprakelijk voor het auto ongeluk

1. In Nederland kennen we het systeem waarbij gemotoriseerde verkeersdeelnemers verplicht zij om een WA-verzekering moeten afsluiten. De WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) dekt de schade die de polishouder veroorzaakt bij een ander. De eigen schade valt hier dus niet onder. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is voor een auto ongeluk dan zal de WA-verzekeraar uw schade moeten vergoeden.

2. De hoogte van schadevergoeding bij een auto ongeluk wordt o.a. bepaald door smartengeld. Smartengeld is bedoeld als compensatie voor het leed en gemis aan levensvreugde dat iemand heeft t.g.v. een ongeluk.

Het spreekt voor zich dat de hoogte van smartengeld refereert aan de ernst van het letsel.

Whiplash letsel

Bij auto ongelukken komen we vaak whiplash letsel tegen. Aan de buitenkant en op medische foto’s is whiplash letsel meestal niet zichtbaar. Van binnen veroorzaakt de pijn vaak een enorme last.

Financiële schade door het auto ongeluk

3. Een verkeersongeval zorgt vaak voor financiële schade. Iemand kan bijvoorbeeld medische behandelingen moeten ondergaan die niet (volledig) worden vergoed door een zorgverzekeraar. Ook kan fysiek ongemak leiden tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Dikwijls is dit van tijdelijk aard, maar ernstig letsel door een auto ongeluk kan natuurlijk ook langdurige arbeidsongeschikt veroorzaken.

Een letselschade advocaat kan u hier goed in bijstaan. Een van de partijen waar Lextone Legal Services mee werkt is schadeclaims.nl