Het kabinet heeft een conceptwetsvoorstel aangekondigd middels een internetconsultatie waarin staat vermeld dat artikel 17 van de Grondwet gewijzigd gaat worden. In dit artikel zal het kabinet het recht op een eerlijk proces vastleggen. Met dit voorstel wil het kabinet verder gaan dan artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), waarin dit recht al is verankerd. Het artikel uit het EVRM ziet niet op alle rechtsgebieden en daar wil het kabinet op inspelen. Met het voorstel wil het kabinet de Grondwet beter laten aansluiten met het EVRM.

De wijziging van artikel 17 van de Grondwet zorgt niet voor specifieke rechten. Het voorstel zorgt niet voor een recht op vrije advocaatkeuze, bijstand van een tolk en ondervraging van getuigen. Het kabinet wil wel opnemen dat rechtszaken binnen een redelijke termijn moeten worden afgehandeld en dat rechters onpartijdig en onafhankelijk zijn.

In de toelichting bij het wetsvoorstel geeft het kabinet aan dat de wijziging er voor moet zorgen dat elke burger recht heeft op toegang tot de rechter. Deze rechten mogen alleen wel worden ingeperkt door griffierechten of door voorwaarden bij gesubsidieerde rechtsbijstand van een advocaat.

De internetconsultatie loopt tot 15 oktober 2014 en na deze consultatie zal het voorstel worden voorgelegd bij de Tweede Kamer. Om de Grondwet te veranderen, moeten beide Kamers er twee keer mee akkoord gaan, de tweede keer met een tweederde meerderheid.

Bron: http://www.internetconsultatie.nl/eerlijkproces