Ggz-aanbieders krijgen van minister Schippers opnieuw uitstel voor het deponeren van hun jaarrekening. Gaf minister Edith Schippers van VWS ze eerder uitstel tot 1 oktober, de nieuwe deadline is 15 december, omdat er te veel onzekerheden waren rond het vaststellen van de definitieve omzet over 2013. ‘De ggz hoeft niet te rekenen op meer uitstel’, verklaarde Schippers in september.

Onenigheid zorgverzekeraars over ggz

Grote ggz-aanbieders weigeren echter om hun jaarrekeningen te deponeren, omdat ze willen dat er eerst een plan van aanpak is voor de hele sector dat alle problemen oplost. Over zo’n herstelplan onderhandelen de brancheorganisaties van ggz-aanbieders, zorgverzekeraars, accountants, banken, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS al maanden. Bottleneck zijn meningsverschillen tussen zorgverzekeraars over de normen voor correct declareren. De belangrijkste thema’s zijn de verwijsbrieven, het hoofdbehandelaarschap en gepast gebruik. Zorgverzekeraars hanteren hiervoor verschillende criteria en dat is volgens de andere partijen onwerkbaar.

Oplossing nabij voor ggz

Afgelopen dinsdag was er topoverleg. Volgens Schippers ligt een oplossing nu binnen handbereik. Daarom komt de minister terug op haar eerdere uitspraak dat de ggz niet hoeft te rekenen op meer uitstel. Ze vindt het belangrijk om vast te houden aan ‘het uitgangspunt dat het wenselijk is om de indieningstermijn voor de jaarrekeningen in de ggz te koppelen aan het beschikbaar komen van een realistisch en bestuurlijk breed gedragen plan van aanpak’, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer.

Geen waivers van banken

Het is heel belangrijk dat er eindelijk duidelijkheid komt over de normen voor correct declareren, verklaart Mike Tagage van accountantskantoor BDO. ‘Zo lang er normonzekerheid is, verkeert de sector in een vicieuze cirkel. Partijen wachten op elkaar. Met name zorgverzekeraars moeten knopen doorhakken. Dan kunnen accountants de jaarrekeningen goedkeuren en banken een waiver (een verklaring dat de bank de lening niet zal opeisen, red.) verstrekken.’ Banken dreigden eerder met het opeisen van leningen.

bron: zorgvisie.nl