Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekerden bevestigd

By | 9-03-11|Juridisch nieuws, Nieuws|

Rechtsbijstandverzekerden hebben het recht op vrije keuze van een rechtshulpverlener, ook in zaken waarvoor geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat is vereist, zoals bij de kantonrechter of in administratieve procedures. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam eerder deze week bepaald in een kort geding van een polishouder tegen DAS Rechtsbijstand. […]

Reacties uitgeschakeld voor Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekerden bevestigd

2011: stijging tarieven verkeersboetes

By | 1-02-11|Juridisch nieuws|

Misschien heeft u in het nieuwe jaar al een verkeersovertreding begaan en een envelop van het Centraal Justitieel Incassobureau op de mat gekregen. U zult dan gemerkt hebben van het besluit wat er per 1 januari 2011 voor heeft gezorgd dat de boetes een stuk duurder zijn geworden. De tarieven zijn met 15% verhoogd. Nu worden boetes iedere twee jaar sowieso al aangepast aan de prijsstijgingen, maar deze verhoging staat daar los van.

Reacties uitgeschakeld voor 2011: stijging tarieven verkeersboetes

Handhaving passagiersrechten luchtvaart transparanter

By | 1-02-11|Juridisch nieuws|

De handhaving van de passagiersrechten in de luchtvaart wordt transparanter met een handhavingskader. In dit handhavingskader wordt beschreven op welke manier de Inspectie Verkeer en Waterstaat de Europese Verordening met betrekking tot de passagiersrechten in de luchtvaart handhaaft.

Reacties uitgeschakeld voor Handhaving passagiersrechten luchtvaart transparanter

Kwaliteitscontrole op de rechtspraak

By | 26-01-11|Juridisch nieuws|

. Er zijn in het verleden vaker dit soort onderzoeken geweest, echter nog nooit met een landelijke dekking waarbij alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges meedoen. Het doel van dit onderzoek is om het functioneren van de rechtspraak voor de samenleving inzichtelijk te maken. Hiernaast moet de kwaliteit van de rechtspraak worden verbeterd door het vergelijken van verschillende gerechten en sectoren. Het onderzoek zal bestaan uit twee delen, namelijk interviews met burgers na afloop van hun rechtszaak, en het invullen van vragenlijsten door advocaten en officieren van justitie. Het uiteindelijke onderzoeksrapport zal een cijfermatig overzicht weergeven in combinatie met een systematische analyse van de resultaten van het onderzoek. Het rapport zal bestaan uit een hoofdrapport en uitgebreide bijlagen, en 26 deelrapporten met een verslag per rechtbank, gerechtshof, of bijzonder college.Het rapport met de resultaten zal in het najaar van 2011 te vinden zijn op www.rechtspraak.nl. Meer informatie over dit onderzoek kunt u vinden op www.synovate.nl.

Reacties uitgeschakeld voor Kwaliteitscontrole op de rechtspraak

Bewoners van zorginstellingen krijgen speciale rechten

By | 18-01-11|Juridisch nieuws|

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft een voorstel ingediend om voor bewoners van zorginstellingen concrete rechten op te nemen in de Beginselenwet.

Reacties uitgeschakeld voor Bewoners van zorginstellingen krijgen speciale rechten

Twitteren in de rechtszaal toegestaan

By | 17-01-11|Juridisch nieuws|

In de borgtochtzaak tegen Wikileaks hoofdredacteur Julian Assange heeft de Britse rechter Howard Riddle op dinsdag 14 december jongstleden bepaald dat journalisten vanuit de rechtszaal mogen twitteren. […]

Reacties uitgeschakeld voor Twitteren in de rechtszaal toegestaan

Gesubsidieerde rechtsbijstand voor rechtspersonen

By | 14-01-11|Juridisch nieuws|

‘Eenieder heeft het recht op toegang tot de rechter’, is kort gezegd de strekking van één van onze grondrechten. Dit recht is neergelegd in art. 6 EVRM en in het kader van de Europese Unie in art. 47 lid 2 EU-Handvest voor de Grondrechten. In de Nederlandse wetgeving is dit recht terug te vinden in de artikelen17 en 18 lid 1 van de Grondwet.

Reacties uitgeschakeld voor Gesubsidieerde rechtsbijstand voor rechtspersonen

Eerste digitale zitting Gerechtshof Den Haag

By | 19-10-10|Juridisch nieuws, Nieuws|

Op dinsdag 19 oktober a.s. om 09.30 uur vindt de eerste strafrechtzitting in hoger beroep van het Gerechtshof Den Haag plaats waarbij de raadsheren, advocaat-generaal en griffier gebruik maken van een elektronisch dossier (ED) in NIAS (het geautomatiseerde systeem voor strafzaken in hoger beroep). Het elektronisch dossier in hoger beroep sluit aan op het dossier in eerste aanleg in GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht).

Reacties uitgeschakeld voor Eerste digitale zitting Gerechtshof Den Haag

Digitale pilot van start bij rechtbank Almelo

By | 16-09-10|Juridisch nieuws, Nieuws|

Op 20 september a.s. start bij de rechtbank Almelo een pilot naar het gebruik van de iPad in de rechtspraak. Een achttal rechters krijgt de beschikking over een iPad, die is voorzien van de nodige naslagwerken en tevens door de rechters zelf kan worden gevuld. De pilot is een initiatief van Kluwer, (online) uitgeverij en informatie- en softwaredienstverlener, en Bistro, het organisatieonderdeel van de Rechtspraak dat zich richt op de ontwikkeling van internetsystemen en -toepassingen. De pilot zal acht weken in beslag nemen. De rechtbank Almelo is het enige gerecht waar deze pilot wordt gehouden.

Reacties uitgeschakeld voor Digitale pilot van start bij rechtbank Almelo

Cassatierechtspraak wordt versterkt

By | 4-09-10|Juridisch nieuws|

De Hoge Raad kan straks cassatieberoepen sneller afdoen als blijkt dat ze geen kans van slagen hebben of van te weinig belang zijn voor een nieuwe behandeling.

Reacties uitgeschakeld voor Cassatierechtspraak wordt versterkt

Callback

Uw naam

Uw telefoonnummer

Opmerkingen