Bij Lextone Legal Services werken bekwame mensen die met aandacht luisteren, duidelijk informeren en adviseren in juridische zaken. Onze collega’s maken branche specifieke juridische informatie snel eigen en zijn daardoor in staat altijd actueel advies te geven aan gebruikers van onze diensten. Wij werken uitsluitend met HBO of universitair geschoolde medewerkers om uw relaties te adviseren. 

Informeren en oplossingsgericht adviseren

Onze voorkeur gaat uit naar adviseren van particulieren en zakelijke relaties op het moment dat er nog afspraken gemaakt gaan worden. Door duidelijk afspraken op voorhand kunnen in de toekomst geschillen worden voorkomen.

Wij informeren en geven consequenties aan over te maken keuzes wanneer er onverhoopt toch problemen en conflicten zijn ontstaan. Door onze kennis te delen met onze relaties en ze te ondersteunen in het maken van keuzes, worden geschillen veelal snel opgelost zonder dat hiervoor een procedure nodig is.

Bekwaam

De kwaliteit van onze adviezen kenmerkt zich doordat:

  • uw relatie zich gehoord en begrepen voelt door onze medewerkers.
  • we in een kort tijdsbestek onze juridische kennis naar de specifieke situatie vertalen.
  • we begrijpbare taal gebruiken in onze mondelinge en schriftelijke communicatie.

Daarnaast vindt advisering vaak plaats in meerdere contacten door middel van zogeheten ‘coachend advies’. Hierbij wordt uiteraard de wensen van onze relaties centraal gesteld.

Aanpassingsvermogen

Onze juristen zijn veelzijdig en beschikken kennis over meerdere vakgebieden. Flexibel en met volledige aandacht schakelen zij van uw ene relatie naar de ander. Ook zijn zij creatief in het zoeken naar de beste oplossing voor uw relaties.

Duidelijk

Adviezen worden in duidelijke en begrijpelijke taal voor uw relatie gegeven. We geven korte en bondige adviezen, waarbij consequenties van keuzes worden weergegeven.

Vanuit het coachend advies kiezen we er voor een stapsgewijze aanpak met meerdere contacten met een duidelijke boodschap per contactmoment. Dit voorkomt dat uw relaties zich overspoelt voelen met informatie en keuzes.st zijn we transparant over onze prestaties naar onze opdrachtgevers. Denk hierbij aan: Hoeveel adviezen zijn er gegeven en waar gingen deze over. Hierdoor heeft u inzicht in hetgeen er gebeurt en meer grip op de situatie in de keten. U kunt hierdoor actief sturen richting uw partners in de keten.

Aandacht

In onze ervaring is erkenning voor de persoonlijke ervaring van uw relatie van zijn juridische probleem een van de belangrijkste aspecten in het komen tot een oplossing van het geschil.

Hierbij staat de wens van uw relaties centraal.

Voor Lextone de reden altijd te zorgen voor persoonlijke en menselijk contact, waarbij gegeven adviezen passen bij de persoon die deze ontvangt. We luisteren, vragen door, reflecteren, kortom: geven aandacht. Dit ziet u terug in de klantentevredenheid van uw klanten in uw organisatie. Onze medewerkers handelen immers uit naam van uw organisatie.